Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Detail článku

Pivovarský obzor 1936

HISTORIE
16. 3. 2011 20:36 autor: tomas
Čtenářů: 16627 | Fotogalerie
Komentáře: 0
Počet pivovarů v březnu 1936. Čechy 307 - Morava a Slezsko 64 - Slovensko - 14 - Podkarpatská Rus 1. Celý stát má činných pivovarů 386. - Dva pouze vystavovaly. V měsíci březnu celkem vystaveno 521.486 hektolitrů.

Propagace pití piva.

O pivu, jako poživatině - byla od dávna napsána spousta článků vědeckých, odborných i obchodních, týkajících se obsahem "účinku pití piva na pijáka, čili demokraticky, na spotřebitele". A sice: na jeho veškeré tělesné i duševní orgány, v souvislosti s jeho "inteligencí". Psalo se řízně, podle podle toho jakého druhu byly popudy dotyčného pisatele" posudků o vlivu pivních alkoholů na lidský organismus". Jedněch, z důvodů humanity, domnívajících se na oko, že pití piva způsobuje jeho ctiteli všestrannou újmu na jeho vrozené inteligenci. Druzí našli zase něco jiného. Dohromady dělalo vše dojem skryté konkurence na několik stran. Vzdor tomu, pivo se pilo a pije dál ! Ovšem, že změněným způsobem života s poválečnými změnami lidské společnosti - o hodně méně. Hlavní příčinou jeho menší spotřeby k dobru jiných nápojů je, že moderním pivem, vyrobeným za úzkostlivých výpočtů úspornosti jeho výroby, uhasí se rychle a na dlouho nejpalčivější žízeň a - touha po dalším jeho požitku. Tím se výroba nadmíru zdražila proti dřívějšku, kdy při dokazatelné nejhospodárnější výrobě hledělo se na výrobu piva nejen studenou obchodní vědou, ale také radostným-uměleckým zájmem. Posloužiti nejprve sám sobě uměleckým výrobkem a pak všem svým bližním , jako jeho oddaným ctitelům. Jejich chvála, prýštící a vrcholící v radosti nad uspokojením z královského požitku, osvěžujícího tělo, srdce i ducha a nejen hrdlo s nejblížepřilehlými orgány tělesné schránky, byly sládkovi důkazem, že umělecké dílo se mu daří. Nepočítal nikdy s tím, aby jeho konkurent proto zavřel svůj závod a zřídil z něho sklad "nápoje - piva podobného". Na tolik byl si vědom, že jeho umění stačí nejen na největší úspornost výroby, ale také nejlepší propagaci jeho výrobku a nejlepší úspěch v pokladně. To vědecké opatřily mu příslušné ústavy. Až jednou ustane vysoká hra o ty nahoře a dole, podle zákonů biblických, snad zanikne i zaměňování umění za - vědu......

Bednářské dělnictvo čeká pomoc vlády.

"Právo lidu" v čísle ze dne 12. května píše: V bednářském oboru není zatím téměř naděje na zlepšení zaměstnanosti následkem dalšího zhoršení odbytových poměrů. Velké pivovary skoro úplně přestaly odebírat velké nádoby na pivo a místo nich používají t. zv. pivní tanky, které jsou zaváděny do sklepů ležáckých i do spilek. Sudů transportních se vyrábí málo, protože poklesl výstav piva. A vývoz dřevěných nádob do ciziny je tak nepatrný, že pro zaměstnanost bednáren téměř nic neznamená. Pokud jsou pivní sudy a jiné dřevěné nádoby pro domácí spotřeby vyráběny, je bednářské dělnictvo sužováno nízkými mzdami následkem nesmyslné konkurence a podbízení zaměstnavatelů a tím ohrožována životní úroveň i dělnictva, placeného podle kolektivní smlouvy. Pro záchranu existencí bednářského dělnictva podnikla odborová organisace ÚSPO zákrok u vlády, již také předložila konkrétní návrhy na zvýšení zaměstnanosti. Žel, nebylo ještě učiněno nic, aby bylo bednářskému dělnictvu, resp. zlepšení jeho zaměstnanosti, pomoženo. Když se Svaz malých a středních pivovarů rval již před lety o záchranu každého malého pivovaru, byly to právě mnozí vedoucí dělnických organisací, kteří stavěli se proti a táhli s velkopivovary, neboť co je prý malého a shnilého, nechť zhyne. Oni totiž zatím z těch nedávno lidských koster staly se kostry velké, dobře obalené, takže dřívější mentalita změnila se na tužby a výkony velkokapitalistické. Dne ovšem vidí falešní proroci, že šli cestou špatnou, ale dělnictvo jim věří dosud !

V srpnu.

Slunce praží ještě nemilosrdně po celých dnech a upozorňuje sládka, že nyní již zásoby ledu rychleji mizí než z jara, a že je tudíž nutno jak ledem pokud lze šetřiti, ale také spilky a sklepy opatrovati před venkovským teplem. Pozor na zásoby piva, hlavně kde není teplota sklepů nejnižší a vaření již znatelně omezovati, neboť z mladých piv (když se stane) nikdy tak sládka hlava nebolí, jako z piv přestárlých a hlavně na podzim. Objednejte včas dobrou smůlu a starejte se o nákup chmele nejlepší jakosti. Nekupujte najednou a držte se chmelařů jen solidních - chmel jest dodávka důvěry. Půdy ječmenné a sladové připravujte k uskladnění jak ječmene, tak sladu a při suchém počasí nešetřte větráním. Pozor na pilousy a hlavně dokud jsou půdy prázdné - lehčeji se proti nim bojuje. Ležácké sudy, které již plniti tento rok nebudete, aspoň trochu vysiřte a neprodyšně uzavřete a nechte ovšem ještě ve sklepě. Tímto měsícem jest také ukončeno hlavní obchodní období lahvovým pivem a jest třeba svésti domů všechny láhve a bedny, aby někde zbytečně po celé měsíce neležely a případně nadobro nezmizely. Přidati trochu chmele na várku nebude škoditi.

Zvýšený výstav plzeňského piva.

Koncernu Měšťanského pivovaru se loni po prvé podařilo zastaviti pokles výstavu piva. Vyrobiil 695.000 hl proti 672.700 hl v r. 1934. Výstav Prazdroje sice klesl o 8.000 hl, ale Gambrinus se zlepšil o 32.708 hl. Stružené pivovary se štěnovickým vyrobily za 144,5 mil. Kč piva. Měšťanský pivovar za 106 mil., Akciové pivovary za 33 mil. Kč.

Až za hrob.

Konkurence některých pivofabrik neustává ani nyní a na potírání malých pivovarů jest některým dobrodincům vše dobré. Někdy jim to nejle soudně ani dokázati. Ve vých. Čechách získal jeden menší pivovar (který má ale výtečný výrobek - lepší než ta fabrika) v jednom městě najednou několik hostinců. Také najednou v těchto hostincích objevil se od finančního ředitelství úředník a v doprovodu místní důchod.kontroly, přísně kontroloval dodávky piva do těchto. Pan ouřada se u některého hostinského divil, že tam má už také a tolik piva z toho menšího pivovaru a pod. Proč najednou taková kontrola a do těchto hostinců a tak okatě? Neví snad o tom ta pivofabrika něco bližšího? A myslí snad někdo, že ten malosládek jest takovým oslem, že něco provede, aby se vystavoval důchodkovému trestnímu řízení?

Fotogalerie:

Počet pivovarů a výroba piva v Československu.
#1 - Počet pivovarů a výroba piva v Československu.

Komentáře: 0      Zobrazit/Přidat

Informace k článku

Nejčtenější článek kategorie HISTORIE:
Klasické české hospody

Příbuzné odkazy
Více z kategorie HISTORIE
Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0.0
Hlasů: 9333

Kliknutím na zvolený počet hvězdiček hodnotíte článek. Dobrý článek = více hvězdiček a naopak.

1

2

3

4

5

  skenovat0001_1

© Pivní Obzor 2007 - 2024 | Provozováno na RS MAXSOFT